Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet

Bestyrelsen for Turistforeningen

Formand – Lisa Christina Zerina Andersen
Du kan kontakte Lisa på Lisa.Christine.Zerina.Andersen@natmus.dk

Næstformand – Martin Bugslag – Fjordlyst & Gåsevig Camping
Du kan kontakte Martin på info@gaasevig.dk

Kasserer – Peter Rømer – Holdbi Kro
Du kan kontakte Peter på holdbi@a-h-b.dk

Bestyrelsesmedlem – Hanne Sennels
Du kan kontakte Hanne på Hanne@b-sennels.dk

Bestyrelsesmedlem – Randi Nielsen – Skovriddergaarden og Typografisk
Du kan kontakte Randi på randi@skovridergaardens.dk

Suppleant – Tine Eriksen
Genner Hoel Pandekagehus og Camping/ Highpark Sønderjylland

Suppleant – Jette Eskjær
Glasværkstedet Eskjær AA

Referant og Bureau- og turismekoordinator – Sarah Jürgensen
Du kan kontakte Sarah på Sarah@dssj.dk