Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet

Bestyrelsen for Turistforeningen

Formand – Lisa Christina Zerina Andersen
Du kan kontakte Lisa på Lisa.Christine.Zerina.Andersen@natmus.dk

Næstformand – Martin Bugslag – Fjordlyst & Gåsevig Camping
Du kan kontakte Martin på info@fjordlyst.dk

Kasserer – Pernille Hansen – Klokkeblomsten, Padborg 
Du kan kontakte Pernille på klokkeblomsten@outlook.com

Hanne Sennels
Du kan kontakte Hanne på Hanne@b-sennels.dk

Peter Rømer – Holdbi Kro
Du kan kontakte Peter på holdbi@a-h-b.dk

Suppleant – Tine Eriksen
Genner Hoel Pandekagehus og Camping/ Highpark Sønderjylland

Suppleant – Jacob Carstensen
Carstensens Tehandel

Referant og bureauleder – Sarah Jürgensen
Du kan kontakte Sarah på sarah@visitaabenraa.dk