Projekbeskrivelse

Virksomhed: Beredskabsstyrelsen Tekniske Skole
Adresse: Nørremarken 21
Postnr./by: 6360 Tinglev
Telefon: 45906900
E-mail: brs-ktp-ts@brs.fiin.dk
Hjemmeside: www.brs.dk

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole uddanner ledere og instruktører til kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsens statslige redningsberedskab og andre myndigheder, herunder politiet og sundhedsberedskabet. Endvidere bidrager skolen til den løbende udvikling af materiel og indsatstaktik, og af de beredskabsfaglige uddannelser. Skolens øvelsesfaciliteter benyttes til test af bl.a. materiel og indsatsdragter.

Skolens faciliteter og materiel udlejes i perioder, hvor skolen ikke selv anvender dem. Udlejning sker først og fremmest til aktiviteter, der afholdes af myndigheder og institutioner med et beredskabsansvar, og som har et samarbejde med redningsberedskabet. Udlejning kan endvidere kun ske til aktiviteter, der gennemføres for egne ansatte og som dermed ikke har kommerciel karakter.