Lad os hjælpe med den nye persondataforordning

Den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov træder i kraft den 25. maj 2018. Et af formålene med disse nye regler er at sikre dataminimering. I denne forbindelse kommer der mere fokus på, at virksomheder og organisationer skal sikre, at de regelmæssigt sletter deres data. Når persondata skal slettes, er det vigtigt, at dette sker korrekt.

Opbevarer man gammelt data, som man ikke længere har et formål til at behandle, skal man destruere/slette disse. Man kan som virksomhed eller organisation sidde inde med mange personoplysninger, som man ikke længere har et formål til at behandle. Det kan fx være gamle ansættelsesaftaler, kundeaftaler, leverandøraftaler osv.

Meldgaard er godkendt til at behandle og destruere fortrolige papirer. Vi kan derfor hjælpe dig med, at du får foretaget korrekt og sikkert destruering af dine persondata.

Med en aftale om afhentning af dit fortroligt affald med os, kan du dokumentere, at dine papirer bliver destrueret korrekt.

Vi kan skræddersy en løsning til dig fx:

•    Fast ugentlig eller månedlig tømning af beholder (beholderen er mærket med ”fortroligt” og er aflåst og med sliske til papir)

•    Engangsafhentning ved oprydning – ring tlf. 70 20 72 66 eller mail erhvervsaffald@meldgaard.com for at høre, hvornår vi er i dit område, og du vil få den bedst mulige pris

•    Du kan selv aflevere dit fortrolige materiale på vores miljøcenter, Bladknæk 19, i Aabenraa – der er åben mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.00 og fredag kl. 8.00-15.30.

Pris pr kg. fortroligt papir er pt. 1,53 kr.

Du kan læse om den nye databeskyttelsesforordning her: https://www.dbreform.dk/

…et tip fra vores jurist skal lyde: ”mærk efter og spørg dig selv; har jeg reelt brug for disse oplysninger for at udføre mit arbejde”? Hvis ikke dette er tilfældet, bør de destrueres…

Vi har allerede hjulpet mange kunder af med fortrolige papirer, skal vi også hjælpe dig?

Venlig hilsen
Meldgaard Transport A/S – Erhvervsaffald
Askelund 10
6200 Aabenraa
Telefon 70 20 72 66
www.erhvervsaffald.meldgaard.com