Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

For medlemmer af Aabenraa Erhvervsforening.

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold er et komplekst område, hvor bl.a. de overordnede databeskyttelsesretlige regler, ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster og aftaler har betydning for de behandlinger af personoplysninger, der sker på arbejdspladserne.

Både offentlige og private arbejdsgivere behandler en stor mængde personoplysninger om ansøgere i forbindelse med rekruttering og om medarbejdere under ansættelsen og efter ansættelsens ophør.

Datatilsynet har valgt i andet halvår af 2019 at se nærmere på dette område.

Datatilsynet har varslet tilsynsbesøg på en række arbejdspladser og har i den forbindelse valgt at fokusere på følgende emner:

  • Sletning af oplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering.
  • Kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdere – opfylder arbejdsgiver oplysningspligten?

Bliv sikker i din håndtering af personoplysninger

Advokat Claus Guldager gennemgår reglerne omkring håndtering af personoplysninger og du får praktiske råd og vink til, hvordan sletterutiner og de i praksis hyppigst forekommende problemstillinger, som en arbejdsgiver møder, når kontrolforanstaltninger og overvågning af medarbejdernes adfærd, skal håndteres.

Målsætningen er, at du som arbejdsgiver – eller som repræsentant for arbejdsgiver – bliver helt skarp på rammerne for sletterutiner og at du sættes i stand til at vurdere, hvad der skal til for lovligt at iværksætte kontrolforanstaltninger og overvågning af medarbejdere eller for at lovliggøre en allerede iværksat kontrol og overvågning. Du vil blandt andet høre om baggrundstjek af jobansøgere, anvendelse af færdigheds- og personlighedstests i rekrutteringsprocessen, anvendelse af straffe-/børneattester, overvågning og kontrol af medarbejderes brug af IT, e-mail, telefon og sociale medier, brug af TV-overvågning og brug af GPS i biler.

Tilmelding

Det er gratis at deltage. Tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet. Der er plads til 20 deltagere.
Tilmeldingsfristen er torsdag d. 26. september kl. 14.00.

TILMELDING

Claus Guldager er partner i Andersen Partners Advokatfirma. Claus er specialiseret inden for databeskyttelsesret og arbejds- og ansættelsesretlige forhold. Han rådgiver om etablering af ansættelsesforhold, om forhold under ansættelsen og om afvikling af ansættelsesforhold. Claus rådgiver herunder om indgåelse af ansættelseskontrakter, ansættelsesklausuler, persondataret i ansættelsesforhold, virksomhedsoverdragelser, outsourcing, omstruktureringer, udarbejdelse og implementering af personalepolitikker, ind- og udstationering, forskels- og ligebehandling og opsigelser/ bortvisninger, herunder masseafskedigelser og fratrædelsesaftaler. Desuden rådgiver han om overenskomst-spørgsmål og direktørers retsforhold.