Årets virksomhed2019-02-04T13:00:07+01:00

Årets virksomhed

Erhvervspris

Vi har i Erhvervsforeningen valgt at introducere erhvervsprisen Årets Virksomhed, som vi årligt uddeler til en virksomhed i Aabenraa. Prisen er med til at hylde en virksomhed, der har gjort noget specielt for kommunen.

Prisen uddeles årligt på Aabenraa Erhvervsforenings generalforsamling den 1. tirsdag i februar.
Prisen er lavet af vores lokale kunstner Hans Lembrecht Madsen, som blandt andet har lavet kunstværket i rundkørslen ved Rødekro.

Kriterier for udvælgelse af årets virksomhed

  1.  Virksomheden skal være bosat i Aabenraa Kommune
  2. Følgende kriterier har betydning for udvælgelsen:
    a. Virksomheden skal have været specielt synlig eller særligt aktiv i kommunen det forgangne år. Virksomheden kan have gjort noget særligt for lokalsamfundet, kontinuerligt gøre noget for lokalsamfundet, medvirke til at sætte Aabenraa Kommune på Danmarks/verdenskortet eller andre ting der bibringer synlighed eller særlig aktivitet i det lokale samfund/erhvervsliv.
    b. Virksomheden påtager sig et socialt ansvar for lokalsamfundet ved at: skabe/bibeholde arbejdspladser i kommunen, styrke erhvervslivet i kommunen, gøre en synlig indsats for at forbedre arbejdsmiljø på egen arbejdsplads, tage tiltag til at nedbringe forurening, forbedre miljøet eller skabe en grønnere kommune eller andre ting, der viser, at man påtager sig et socialt ansvar.
>> Indstil en virksomhed til prisen <<

Årets virksomhed 2017:
H.P. Therkelsen A/S

Valget er i år faldet på en familievirksomhed, som igennem rigtigt mange år har bidraget til at fastholde og udvikle arbejdspladser i kommunen, hvilket ses ved, at virksomheden i mange år har foretaget investeringer i både medarbejdere såvel som faciliteter. Investeringerne i medarbejdere ses ved, at virksomheden løbende prioriterer at uddanne medarbejderne, men også ved, at virksomheden har en fast politik om at uddanne mange nye elever indenfor faget hvert år – også i de år, hvor der ikke var mangel på arbejdskraft. Virksomhedens kontinuerlige investering i faciliteter trækker samtidigt  arbejde til kommunen, da virksomheden hovedsagligt benytter lokale leverandører.

Familien omkring virksomheden har i generationer involveret sig meget i lokalsamfundet. Dette gælder både den erhvervsmæssige udvikling af lokalsamfundet, men også det lokale foreningsliv. Nogle af de erhvervsmæssige aktiviteter, som virksomheden har involveret sig i er: Opstarten af Padborg Transportcenter, Uddannelsescenteret, Transportens dag samt bestyrelsesarbejde i – ITD og Dansk Industri Sønderjylland.

Slutteligt har virksomheden en grøn politik, som bl.a. indebærer, at chauffører uddannes i energirigtig kørsel, hvilket virksomheden også løbende følger op på for at fastholde de grønne initiativer. For eksempel har virksomheden et samarbejde med Volvo omkring solceller på taget af deres biler samt foretaget investeringer i miljørigtige lagerfaciliteter.

Slutteligt har virksomheden 100 års jubilæum i år, hvilket viser, at virksomheden – med succes – løbende har formået at tilpasse sig ændringerne i samfundet og forretningsområdet den opererer indenfor til gavn for lokalområdet.

Virksomheden er naturligvis H.P. Therkelsen fra Padborg , som vi er stolte af at have i kommunen, og som vi mener gør en positiv forskel for erhvervslivet i Aabenraa kommune.

Årets virksomhed 2016:
Aabenraa Havn

Valget er faldet på en virksomhed som i høj grad bidrager til at fastholde og udvikle arbejdspladser i kommunen. Virksomheden har en langsigtet og ambitiøs plan, som skal fastholde og styrke dens placering i Danmark til gavn for erhvervslivet i kommunen.

Virksomheden har herudover fokus på at skabe samspil mellem de forskellige interesser, der eksisterer mellem borgere og erhvervsliv og værne om Aabenraa by, som en by med indbyggere, der har behov for både erhvervsliv og en hyggelig by. Virksomheden stiller derudover dens arealer til rådighed for lokale idrætsklubber og støtter ungdomsarbejdet i byen, da den mener det er kimen til at unge kommer til og bliver i kommunen. Virksomheden har derudover stillet dens område til rådighed for andre kulturelle begivenheder, der både skaber omtalte og trækker gæster til.

Virksomheden har slutteligt særligt været medvirkende til, at en stor begivenhed har fundet sted i 2016, der har trukket mennesker til kommunen og har sat Aabenraa på Danmarkskortet. Vi taler naturligvis om krydstogtsskibet med 1.000 passagerer og 5.000 ekstra besøgende, som lagde til i Aabenraa i sommers.
Virksomheden er selvfølgeligt Aabenraa Havn, som vi er stolte af at have i kommunen, og som bidrager positivt til erhvervslivet og medvirker til at trække begivenheder til lokalområdet.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Aabenraa Erhvervsforening, hvis du har spørgsmål, brug for information eller ønsker at høre mere om årets virksomhed.

Camilla Refshauge Hansen
Netværks- og eventkonsulent
T: +45 7362 2026
M: +45 4017 5255
crh@businessaabenraa.com